I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fizykoterapia – Badania – Edukacja – Praktyka”

1-03-2009

W dniach 27-28 lutego 2009 r. w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym w Poznaniu firma  Perfect Harmony  we współpracy z Instytutem Badań Fizykomedycznych uczestniczyła w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Fizykoterapia- Badania – Edukacja – Praktyka”. Na konferencji obecni byli wybitni przedstawiciele ze środowiska fizjoterapeutycznego, reumatologicznego oraz liczni zagraniczni goście a także studenci i inni zainteresowani badaniami w dziedzinie fizjoterapii.

W programie konferencji miały miejsce wykłady z zakresu:

  • postępów badań w fizjoterapii
  • nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych i ich zastosowania
  • miejsca i roli fizjoterapeuty w zespole terapeutycznym
  • kształcenia medycznego
  • promocji zdrowia
  • edukacji zdrowotnej i terapeutycznej

Jeden z wykładów poprowadził prof. IBF dr n. f. dr h.c. J. S. Janicki, a tematem wystąpienia było zastosowanie niejednorodnego stałego pola magnetycznego w leczeniu chorób przewlekłych i w fizjoterapii. Wystąpienie J. S. Janickiego wzbudziło niemałe zainteresowanie i zakończyło się owocną dyskusją dotyczącą zastosowania innowacyjnych produktów w nowym wymiarze leczenia.

Podczas konferencji odbyły się także sesje plenarne, studenckie, plakatowe. Sesjom naukowym towarzyszyły warsztaty umiejętności fizjoterapeutycznych, komunikacyjnych  i edukacyjnych.

Podczas tych dni firma Perfect Harmony uczestniczyła czynnie we wszystkich tematycznych spotkaniach ukazując jednocześnie, jak duże znaczenie w fizykoterapii i rehabilitacji mają urządzenia Energy For LifeMagneTouch.