Sympozjum w Pile

5-11-2010

W dniach 15-16 października 2010 r w Pile odbyło się I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Medycyna Fizykalna W Nowoczesnej Fizjoterapii” w którym uczestniczyło ok. 80 przedstawicieli medycyny fizykalnej i fizjoterapii.
Głównym tematem sympozjum było nowatorstwo w fizykoterapii i fizykodiagnostyce medycznej.

Spośród wielu firm prezentujących sprzęt medyczny (m.in. Simens, Instytut Badań Fizykomedycznych) znalazła się również Firma Perfect Harmony, która otrzymała Wyróżnienie w kategorii propagowania metod fizykalnych a w szczególności magnetoterapii i magnetostymulacji stałopolowej.

Na I Międzynarodowym Sympozjum Naukowym w Pile odbył się cykl referatów poświęconych medycynie fizykalnej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Jerzego Janickiego na temat zastosowania niejednorodnych pól magnetycznych w fizjoterapii, który został przyjęty owacjami.
Z faktu tego wynika, że temat zastosowania pola magnetycznego w medycynie i fizjoterapii cieszy się coraz większą popularnością.

Pobierz krótką informację o Sympozjum