Działalność charytatywna

Perfect Harmony nie pozostaje obojętna na sytuację  ludzi, dla których los nie zawsze okazał się łaskawy. Dostrzegamy problemy, które dotykają wielu osób i staramy się je rozwiązywać. Satysfakcja z możliwości takiej pomocy jest dla nas ogromna i niezwykle motywująca.

Wspieramy  fundację stworzoną przez Annę Dymną „Mimo wszystko”, wspomagając walkę z uprzedzeniami i stereotypami dotyczącymi ludzi niepełnosprawnych. Popieramy ideę głoszącą, iż osoba chora, niewidoma, sparaliżowana, poruszająca się o kulach, bądź na wózku inwalidzkim jest pełnoprawną ludzką istotą, posiadającą podobne talenty i pragnienia jak człowiek w pełni zdrowia i sił.

Wspieramy Stowarzyszenie Krzewienia Wyższych Wartości Ludzkich „Delphi”. Działa ono na rzecz niepełnosprawnych sportowców, paraolimpijczyków oraz młodzieży niepełnosprawnej.

Wspieramy fundację Ilony Felicjańskiej „Niezapominajka”, której celem jest doraźna pomoc ofiarom wypadków losowych oraz osobom dotkniętym nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami, w szczególności dzieciom i ich rodzinom.  „Niezapominajka” wspiera turnusy rehabilitacyjne dzieci z porażeniem mózgowym, spełnia marzenia maluchów nieuleczalnie chorych, niesie pomoc materialną rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej oraz współpracuje z innymi fundacjami. Pod swoją opieką ma ośrodek szkolno – wychowawczy w Bogumiłku dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, a także oddział onkologii dziecięcej przy Centrum Zdrowia Dziecka.